vissza a főoldalra
VIVO alapítvány
aktuális
múzeumi programjaink | további események | ajánló

MÚZEUMI PROGRAMJAINK

A VIVO jelenleg az alábbi időszaki kiállításokon végez az intézménnyel együttműködve múzeumpedagógiai munkát, illetve az alábbi állandó kiállításokon bonyolít le bármikor igénybe vehető interaktív múzeumi foglakozásokat:

 • Magyar Nemzeti Galéria: GÓTIKA /valamennyi korosztály számára/
  A foglakozás a középkori Magyarország fennmaradt egyházi témájú műalkotásainak leggazdagabb gyűjteményében kalauzolja a résztvevőket. A gótikus faszobrok és táblaképek kiállításán a látogatók játékos feladatok segítségével bepillantást nyerhetnek a középkori művészet jellegzetes ábrázolási típusai, a keresztény ikonográfia, az attribútumok és a szimbólumok világába. A program a palota egykori tróntermében kiállított késő gótikus szárnyasoltárok megtekintésével zárul. A résztvevők itt a művek létrehozásának folyamatába, a középkori műhelyek gyakorlatába is betekintést kaphatnak. A program a főbb egyházi ünnepek (karácsony, húsvét) valamelyikének témáit előtérbe állító formában is igénybe vehető.
  Jelentkezés: alapitvany@vivo.hu
 • Magyar Nemzeti Galéria: TÖRTÉNETI FESTÉSZET /valamennyi korosztály számára/
  A foglakozás a 19. század második felének magyar történelmi tárgyú ábrázolásaival ismertet meg. A főként középkori és koraújkori témákat feldolgozó alkotások mindenki számára jól ismertek: Székely Bertalan, Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Orlai Petrics Soma, Than Mór alkotásai nemcsak a legismertebb magyar festmények közé tartoznak, de születésük óta a magyar történelmet feldolgozó munkák kedvelt illusztrációi is.
  A foglakozáson az ábrázolt témákkal való játékos ismerkedés mellett a művek kevéssé ismert aspektusait is igyekszünk bemutatni. Így a korszak hivatalos művészete, az akadémizmus alapelveivel, narratív témák ábrázolására vonatkozó szabályaival és ezeknek az adott alkotásokon való megjelenésével is foglakozunk.
  Jelentkezés: alapitvany@vivo.hu
 • Magyar Nemzeti Galéria: MUNKÁCSY MIHÁLY MŰVÉSZETE /valamennyi korosztály számára/
  Munkácsy a magyar művészettörténet kétségtelenül legközismertebb alakja. A Nemzeti Galéria a festő életművének leggazdagabb, Munkácsy valamennyi alkotói periódusát jól reprezentáló kollekciójával rendelkezik. A foglakozáson az életmű tárgyilagosságra törekvő, egykorú szöveges és képi forrásokat is bevonó bemutatásával igyekszünk az elmúlt évszázad számos egyoldalú, torzító Munkácsy-interpretációjával szemben egy tudományosan korszerű, hitelesebb képet közvetíteni.
  Az akadémizmus alkotómódszerét, ezen belül a vázlatok és a kész kép viszonyát, az életműnek a korszak hivatalos művészetével illetve újító tendenciáival fenntartott kapcsolatát, az egyes alkotói periódusok különbségeit és az egész életművön átvonuló jellegzetességeket egyaránt vizsgáljuk.
  Jelentkezés: alapitvany@vivo.hu
 • Magyar Nemzeti Galéria: 20. SZÁZADI MŰVÉSZET I. /valamennyi korosztály számára/
  Az előző századforduló alkotásait bemutató tárlaton a résztvevők az 1900 körüli évtizedek stiláris sokféleségével ismerkedhetnek meg. A posztimpresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, fauvizmus, kubizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus jellemzőinek megismeréséhez többek közt Rippl Rónai, Vaszary, Csontváry valamint a nagybányaiak és a neósok alkotásai segítenek hozzá. Különösen érdekes, és erre a program külön is felhívja a figyelmet, hogy némely esetben a stiláris változatosság egy festői életművön belül is jelentkezik.
  A foglakozás a két világháború közötti időszak újabb figurális tendenciáinak, majd az európai iskola absztrakcióba hajló alkotásainak megtekintésével zárul. A sokféle izmus sajátosságainak jobb megértését a kiállítótérben kézműves feladatok is segítik.
  Jelentkezés: alapitvany@vivo.hu
 • Magyar Nemzeti Galéria: 20. SZÁZADI MŰVÉSZET II. /valamennyi korosztály számára/
  A foglakozás a Galériának 1945-től a kortárs művészetig terjedő állandó kiállítását mutatja be. Ezen a kiállításon kiemelten fontosnak tartjuk a múzeumpedagógiai munkát, hiszen a kiállított művek legtöbbje a hagyományos műalkotásokétól eltérő, és gyakran sajnos az iskolai művészeti oktatás keretein belül sem megismerhető befogadói stratégiákat kíván. Az új irányzatok, így például a neokonstruktivizmus, a hiperrealizmus vagy a pop art korosztályoknak megfelelő bemutatásával, az új médiumok és műfajok (pl. assemblage, installáció) megismertetésével szeretnénk a résztvevőket közelebb vinni a modern művészet jobb megértéséhez.
  Jelentkezés: alapitvany@vivo.hu
 • Szépművészeti Múzeum: EGYIPTOMI MŰVÉSZET
  A múzeum egyiptomi kiállításán a résztvevők az ókori civilizáció művészetébe és kultúrájába nyerhetnek bepillantást. A kiállított tárgyak bemutatása során játékos feladatok ismertetnek meg az egyiptomi istenhit legfőbb jellemzőivel, temetkezési szokásokkal, társadalommal. Hieroglifaolvasás, az egyiptomi síkművészet sajátosságaival való megismerkedés segít hozzá a képi ábrázolások pontosabb megértéséhez. Jelentkezés: alapitvany@vivo.hu
 • Szépművészeti Múzeum: ANTIK MŰVÉSZET /valamennyi korosztály számára/
  A görög és római régiségeket bemutató tárlaton valamennyi művészeti ág alkotásaival foglalkozunk. A síkművészetbe a vázafestészet emlékei engednek bepillantást: ezeknél a különböző stílusok, vázatípusok és az ábrázolt mitológiai tematika egyaránt feldolgozásra kerül. A görög-római plasztika bemutatásakor a foglakozás résztvevői játékos formában a restaurálás és a rekonstrukció alapelveibe is betekintést nyerhetnek, emellett a torzó esztétikájáról is szó esik. Az antik építészet alaktanával való ismerkedéshez pedig a kiállított töredékek mellett a kiállítótér architektúrája is segítséget nyújt.
  Jelentkezés: alapitvany@vivo.hu
 • Szépművészeti Múzeum: NÉMETALFÖLDI FESTÉSZET /valamennyi korosztály számára/
  A foglalkozás a Régi Képtár 15. század németalföldi festészetének kis, de színvonalas kollekcióját mutatja be. Hans Memling, Gerard David és Petrus Christus alkotásai segítségével a résztvevők a középkori keresztény képzőművészet jellegzetes ábrázolási típusaival, a keresztény ikonográfiával, az attribútumok és a szimbólumok világával ismerkedhetnek meg. A programot a keresztény ünnepkörök feldolgozásához is javasoljuk.
  Jelentkezés: alapitvany@vivo.hu

 

TOVÁBBI ESEMÉNYEK

A VIVO munkatársai, Loch Krisztina, Radák Juca és Rákos Katalin állította össze azt a kis méretű, gazdagon illusztrált családi vezető füzetet, mely a Nemzeti Galéria Magyar Vadak című időszaki kiállítását mutatja be. A kiadvány megvásárolható a Nemzeti Galéria könyvesboltjában. vadakMunkatársaink, Radák Juca és Rákos Katalin valamint egykori kollégánk, Fekete Ilona a szerzői annak a tankönyvsorozatnak, mely a műalkotások elemzésének tanításához ad segítséget. A Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelenő Műelemző füzetek első két darabja, mely az ókori művészet alkotásait, illetve a Bizánctól a reneszánszig terjedő időszakot dolgozza fel, már kapható.
http://www.nettankonyv.hu/mi/dl?fp=katalogusok&fn=2006_FELSO_4,2.pdf

műelemző 1,2.

 

AJÁNLÓ

Programajánlónkban munkatársaink javasolnak és véleményeznek olyan aktuális kiállításokat, melyek véleményük szerint igényt tarthat a szélesebb közönség figyelmére.

 
Mátyás király öröksége - Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század)
Magyar Nemzeti Galéria
2008. március 28 - július 27.
további információ


HUNYADI MÁTYÁS, A KIRÁLY - Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490
Budapesti Történeti Múzeum
2008. március 19 - június 30.
további információ


A Lipcse-jelenség
Műcsarnok
2008. március 28 - május 18.
további információ


 

 

 

 
aktuális