vissza a főoldalra
VIVO alapítvány
tagok
Boros Lili | Bölöni Kata | Csikós Veronika | Deme Zsuzsanna | Ferencsák Dávid | Felbermann Judit |
Gáldi Vinkó Andrea | Gerő Dorka | Janota Orsolya | Jánosi Csaba | Jánosi-Halász Rita | Katona Anikó | László Zsuzsa | | Loch Krisztina | Losonczi Eszter | Mátyus Kriszta | Nóvé Jakab | Oláh Zsófia | Páll Evelin | Radák Juca | Al-Hayder Sawsen | Sági Éva | Schneller János | Sepsey Zsófia | Steierhoffer Eszter | Stepanović Tijana | Sztipanov Alexandra
   
BOROS LILI BOROS LILInek hívnak. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója vagyok. Diplomámat művészettörténetből (2005) és orosz nyelv és irodalomból (2003) szereztem az ELTÉ-n. Az Ernst Múzeum kurátoraként több 19. és 20. századi képzőművészeti kiállítás megrendezésében vettem részt. Kutatási területem a századforduló magyar és európai művészete, a 19. századi orosz irodalom, ezen belül Tolsztoj poétikája (a szentimentalizmus hagyományainak továbbélése Tolsztoj alkotásaiban). Utóbbi témában számos publikációm megjelent.
Úgy magánembernek, mint szakembernek fontos számomra, hogy a minket körbevevő (képzőművészeti, építészeti) alkotásokkal kapcsolatba lépjünk, hiszen a mű csak akkor él tovább, ha kézbe vesszük, elolvassuk, vagy megtekintjük, újra és újra értelmezzük. A művek értelmezése során nemcsak a műről, hanem önmagunkról is többet tudunk meg. Mint gyakorló édesanya, ezt a szemléletet szeretném továbbadni gyermekemnek és azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik a VIVO Alapítvány foglalkozásain részt vesznek.
   
BÖLÖNI KATA BÖLÖNI KATA 2000-ben diplomáztam az ELTE francia bölcsész szakán, a diplomamunkám összehasonlító esettanulmány, egy párizsi és egy budapesti városrehabilitáció demokratikus hátterét tárgyalja. Azóta városszociológiai kutatásokban vettem részt, többek között a Politikatörténeti Intézet ösztöndíjasaként. Az egyetemi évek óta kulturális újságíróként dolgozom egy francia nyelvű lapnak (JFB) magyar nyelvű cikkeim a Budapesti Nap, Népszabadság, HVG oldalain jelentek meg. A Francia Intézet közvetítésében tolmácsolok, fordítok. A tárlatvezetést a nyelvtudás és a kultúra kapcsolata miatt szeretem, különösen a diákoknak szóló kötetlenebb vezetések jelentenek kihívást, amikor a fiatalok maguk fedezhetik fel a múzeumot, a műtárgyakat. Elsősorban francia nyelven vezetek, de vállalok angol és magyar nyelvű csoportokat is.
   
CSIKÓS VERONIKA CSIKÓS VERONIKÁnak hívnak, 1985-ben születtem Budapesten, jelenleg az ELTE BTK negyedéves művészettörténet szakos hallgatója vagyok. Tanulmányaim kezdetétől fogva szerettem volna minél több időt szakítani a középkori (közelebbről a 13., 14. századi) művészet és kultúra történetének megismerésére. Ezt a témát az elmúlt pár évben megtanulhattam kutatói szemlélettel és eszközökkel megközelíteni, miközben felmerült bennem a kérdés, mi az, amit ebből szélesebb közönségnek, a gyanútlan múzeumi látogatónak is át lehet adni. A VIVO-val szeretném a laikus érdeklődő számára is hozzáférhetővé tenni mindenek előtt ennek a korszaknak és fennmaradt alkotásainak ismeretét.
   
DEME ZSUZSANNA DEME ZSUZSANNA 2003-ban fejeztem be tanulmányaimat művészettörténet, valamint magyar nyelv és irodalom szakon az ELTE-n. Úgy gondolom, a megszerzett tudás csak akkor ér valamit, ha továbbadható. Épp ezért félig missziónak, félig hasznos életfeladatnak tartom a művek és befogadók közti közvetítést. 2001-től múzeumpedagógiai programokat szerveztem a budapesti Ernst Múzeumban, 2004-től pedig a VIVO Alapítvány munkájában veszek részt.
   
FERENCSÁK DÁVID FERENCSÁK DÁVID vagyok, 1979-ben születtem Budapesten. A Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola könyvműves szakán érettségiztem 1997-ben. Tanulmányaimat az ELTE BTK egyiptológia és művészettörténet szakán folytattam, majd tanári képesítést is szereztem.
Művészettörténetet tanítottam a Színház-és Filmművészeti Egyetemen, valamint volt középiskolámban, alapító tagja vagyok a VIVO Alapítványnak. Főbb érdeklődési területem az egyiptomi és antik művészet, XIX. századi festészet, holokauszt-művészet és oktatás, európai kultúrtörténet.
   
FELBERMANN JUDIT FELBERMANN JUDIT vagyok, 1999-ben végeztem mint andragógus és médiapedagógus, majd 2002-ben a ME-BTK magyar szakán szereztem diplomát. 2004 óta foglalkozom iskolán kívüli oktatással, felhasználva és népszerűsítve a korszerű pedagógiai módszereket. Az élménypedagógia elkötelezett híveként hiszem, hogy a gyerekek az új és már meglevő ismereteiket a mi támogató segítségünkkel nemcsak szemlélődő látogatóként élik meg a múzeumokban és kiállításokon, hanem mindennek tevékeny részesei is lehetnek.
   
GÁLDI VINKÓ ANDREA GÁLDI VINKÓ ANDREA vagyok, ötödéves művészettörténet-esztétika szakos hallgató az ELTE-n, mellette idén kezdtem el az Iparművészeti Egyetemen a fotó szakot. Több éve részt veszek a VIVO munkájában. Leginkább a gyerekeknek szóló interaktív vezetéseket kedvelem, ugyanakkor idegen nyelvű tárlatvezetéseket is vállalok, mivel külföldi tanulmányaimnak köszönhetően felsőfokon beszélek angolul, franciául és olaszul. Hiszem, hogy a művészet fontos és meghatározó része az életünknek mind elméleti, mind gyakorlati szinten, és a jövőben szeretném valahogy ezt a kettőt egyesíteni munkáim kapcsán. Szerintem a múzeumba járás, és a művészet lehet igazi szenvedély és kikapcsolódás bárki számára.
   
GERŐ DORKA GERŐ DORKA vagyok, 2004-ben végeztem az ELTE művészettörténet szakán, majd egy évvel később ugyanott az angol szakon. Az angol nyelv tanítása közben megtapasztaltam, hogy mekkora öröm valamilyen tudást átadni, és látni, amikor más is elkezd érdeklődni olyan dolgok iránt, melyek számomra fontosak. És ha valami, hát a művészet nekem ilyen. Ezért is lettem tagja a VIVO alapítványnak 2005-ben. Szeretném életem során minél többször szembe találni magam a művészetre nyitott tekintetű, csillogó szemű gyerekekkel és felnőttekkel az alapítvány által vezetett múzeumi foglalkozások keretein belül is.
   
JANOTA ORSOLYA JANOTA ORSOLYA vagyok, 1986-ban születtem Kitchenerben, Kanadában. A montréali Concordia egyetem filmelmélet-történet szakán halasztok. Jelenleg Budapesten élek és tanulmányaimat itt készülök folytatni. A VIVO új tagjaként szeretnék segíteni abban, hogy a képzőművészet minél több ember számára elérhetővé, érthetővé és élvezhetővé váljon.
   
JÁNOSI CSABA JÁNOSI CSABA vagyok, 1974-ben születtem Marosvásárhelyen. Tanulmányaimat Győrben, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán végeztem művelődésszervező szakon. 2003 óta veszek részt az Alapítvány munkájában, emellett pedig folyamatosan kortárs művészeti galériákban dolgozom. (MAMÜ, Light&Loft, MONO)
   
JÁNOSI-HALÁSZ RITA JÁNOSI-HALÁSZ RITA vagyok, 2005-ben diplomáztam az ELTE művészettörténet szakán, 2003-tól vagyok tagja a VIVO Alapítványnak, ahol főleg tárlatvezetéseket tartottam. 2005 óta a Várfok Galériában dolgozom, ahol kortárs magyar művészettel foglalkozom. Fő érdeklődési területem a kortárs művészeten kívül a barokk.
   
KATONA ANIKÓ KATONA ANIKÓ vagyok, 1984-ben születtem, jelenleg művészettörténet és kommunikáció szakos vagyok az ELTE-n, ez a negyedik évem. Emellett valamelyest megismerkedtem a restaurálással, és a tanárképzést is végzem. Angolul, németül és olaszul beszélek. Szeretek gyerekekkel, kamaszokkal, akár felnőttekkel játszani, kézműveskedni, alkotni, vagy csak beszélgetni a képekről. Annak örülnék, ha az emberek legalább annyira szeretnék és értenék a képzőművészetet, mint a zenét vagy az irodalmat.
   
LÁSZLÓ ZSUZSA LÁSZLÓ ZSUZSA vagyok, 1980-ban születtem Kecskeméten. 9 éven keresztül jártam a kecskeméti képzőművészeti szabadiskola foglalkozásaira. Az érettségi után az ELTE angol, esztétika és magyar szakjain folytattam tanulmányaimat. Jelenleg az esztétika doktori program hallgatója vagyok. Emellett a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának galériájában dolgozom. Azért lettem az alapí­tvány tagja, mert nagyon szeretem a képzőművészetet és azt gondolom, hogy a múzeumpedagógia döntő szerepet játszhat abban, hogy egy kiállí­tás bárki számára valódi intellektuális és vizuális élmény legyen. Emellett különösen fontosnak tartom, hogy ne csak a művészettörténet, hanem a leginkább hozzánk szóló kortárs képzőművészetet is minél többen megismerjék és megszeressék. Angol nyelven is vezetek foglalkozásokat.
   
LOCH KRISZTINA LOCH KRISZTINA 2001-ben az ELTE TFK művelődésszervező szakán végeztem. A diploma megszerzése után szerettem volna még tovább tanulni és a meglévő oklevelet művészettörténészi végzettséggel kiegészíteni. Jelenleg az ELTE BTK Művészettörténet szakán vagyok negyedéves hallgató, mellette a tanárképzést is végzem. 2003 óta foglalkozom múzeumpedagógiával, tárlatvezetéssel, művészettörténet tanítással. A múzeumi foglalkozások, illetve a tanítás során különösen fontosnak tartom az interaktivitást, a kötetlen beszélgetést, a művek tágabb kultúrtörténeti összefüggésbe helyezését.
   
LOSONCZI ESZTER LOSONCZI ESZTER 2006-ban végeztem az ELTE-BTK művészettörténet szakán, mellette tanári diplomát is szereztem. A szervezet egyik alapító tagjaként nagyon fontosnak tartom, hogy interaktív, játékos múzeumi foglalkozásaink eredeti céljainknak megfelelően minden gyerek számára elérhetőek legyenek. Tapasztalataim szerint a diákokban élő múzeumokkal kapcsolatos előítéletek, negatív élmények legtöbbje oldható múzeumi foglalkozásaink segítségével. Mind az elfogadó légkör, mind a gyermekközpontú program garanciát jelenthet arra, hogy foglalkozásaink résztvevői rendszeres múzeumlátogatóvá és művészet kedvelővé váljanak. Ezzel a céllal hoztuk létre alapítványunkat, és tevékenységünket továbbra is ennek a célnak megfelelően próbáljuk végezni.
   
MÁTYUS KRISZTA MÁTYUS KRISZTA vagyok, 2005-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen kommunikáció és művészettudomány szakokon. Diplomámat kortárs magyar fotóművészeti témában írtam. Leginkább a kortárs képzőművészettel foglalkozom. A fotóművészet és fotóalapú illetve médiaművészeti alkotások megismerését és elemzését rendkívül fontos feladatomnak tekintem. Tudásom átadásának és e művészeti ágak jobb befogadásának feltétele a fiatalok élményszerű megismerési és a képekről való gondolkodási képességének aktiválása. Ezért tartom nagyon fontosnak, amit a VIVO Alapítvány céljának kitűzött és 2003-ban csatlakoztam a csapathoz. Nagyon nagy örömmel tartok tárlatvezetéseket és foglalkozásokat a XX. századi és a kortárs kiállításokon.
   
NOVÉ JAKAB NOVÉ JAKAB vagyok. 1977-ben születtem Szeghalmon. 2003-ban a PTE művészettudomány, 2004-ben az ELTE művészettörténet-pedagógia szakán diplomáztam. Fő érdeklődési területem a középkori művészet és modern építészettörténet. Jelenleg az építészet gyakorlati területén tevékenykedem.
   
OLÁH ZSÓFIA OLÁH ZSÓFIA vagyok. 1983-ban születtem Szegeden. Az ELTE művészettörténet, valamint magyar nyelv és irodalom szakán vagyok végzős hallgató. Mindkét szakomon a hatvanas évek művészetéből írom a szakdolgozatomat, mellette végzem a tanárképzést is. Az egyetem mellett újságírással is foglalkozom, barátaimmal egy egyetemi újság szerkesztésében veszünk részt évek óta. Pedagógiai tapasztalataim során az a folyamat okozza a legnagyobb örömet, ha tanárként a háttérből segítve tudom rávezetni a gyerekeket a művészeti alkotások élvezetére, a velük való kommunikálásra. Fontosnak tartom, hogy a kortárs művek befogadói ne tiszteletteljes távolságtartással, hanem magától értetődő közvetlenséggel tudjanak viszonyulni egy-egy alkotáshoz, ehhez viszont jelenleg egy olyan művészettörténész generációra van szükség, mely meg tudja teremteni az interaktivitást mű és élvezője között. Nemcsak képzőművészeti tematikájú programok szervezése a célom, hanem a gyerekek kortárs társművészetekkel való megismertetése is.
   
PÁLL EVELIN PÁLL EVELIN vagyok. 2005-ben végeztem a BME műszaki menedzser szakán, diplomamunkámban a kultúra elméletek-múzeumpedagógia-innováció kapcsolatával foglalkoztam. Jelenleg az ELTE művészettörténet szakos hallgatója vagyok, harmadéves. A VIVO új tagjaként szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a köztereken, múzeumokban minket körülvevő tárgyak éppúgy a kisiskolások, mint az idősebbek számára közeli, valóságos élmény forrásává válhassanak.
   
RADÁK JUCA RADÁK JUCA vagyok. 2003-ban diplomáztam az ELTE művészettörténet- (és művészettörténet tanár) szakán. Jelenleg az ELTE-n vagyok a Művészettörténet tudományi Doktori Iskola és a portugál nyelv- és irodalom szak hallgatója. 2001. óta tartok tárlatvezetéseket, 2003 óta tanítok, elsősorban a kortárs képzőművészet megismertetését tartom fontosnak.
   
Al-Hayder Sawsen AL-HAYDER SAWSEN vagyok. 2001-ben diplomáztam kulturális- és vizuális antropológusként (szakirányaim: muzeológia, vizuális kultúra tanár és antropológiai film). Antropológus szemléletmódom a különböző kultúrák megismerését és az azok közötti kommunikációt tekinti kihívásnak. Pedagógiai tapasztalatokat Svédországban egy művészeti iskola filmes részlegén szereztem, ahol gyerek és felnőtt képzést is tartottam. Jelenleg a VIVO mellett Digitális Történetmondást tanítok (a Jövő Iskolájában - Jövő Háza), alternatív képzési lehetőséget nyújtva, melyben ötvözhetem tudásomat és tapasztalataimat.
   
SÁGI ÉVA SÁGI ÉVA vagyok, az ELTE utolsó éves magyar és összehasonlító irodalomtudomány szakos hallgatója, mellette a tanárképzést is végzem. Az összehasonlító irodalomtudomány szakon folytatott tanulmányaim során lehetőségem nyílt a művészeti ágak közötti párhuzamok közelebbi tanulmányozására, s ezt a tudást a gyakorlatban is érvényesíteni szeretném. Leendő pedagógusként vallom, hogy az alternatív oktatás nyújtotta lehetőségekre építve érdekessé, élményszerűvé lehet és kell tenni a művészeti alkotásokhoz való közeledést.
   
SCHNELLER JÁNOS SCHNELLER JÁNOS vagyok, Budapesten születtem, 1980-ban. Az ELTE művészettörténet szakán végzős hallgató vagyok, valamint teológiát tanulok az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Másfél éve csatlakoztam a VIVO-hoz. Azóta német és magyar nyelvű felnőtt- és gyermekcsoportokat vezetek mindenek előtt a Magyar Nemzeti Galéria tárlatain. Leginkább az általános iskolai osztályok számára szóló interaktív kiscsoportos múzeumpedagógiai foglakozásokat kedvelem, de a felnőtt korosztállyal is szívesen dolgozom.
   
Sepsey Zsófia SEPSEY ZSÓFIA vagyok, az ELTE francia és művészettörténet szakának ötödéves hallgatója. Elsődlegesen a XIX. század művészete érdekel, különös tekintettel a városra, annak kialakulására és fejlődésére. Mivel a városok építészetének és értékeinek bemutatása hozzátartozik az Alapítvány tevékenységéhez, bízom benne, hogy munkámmal ebben aktív szerepet tudok vállalni. Természetesen a múzeumhoz kapcsolódó feladatok is fontosak számomra, hiszen a "múzeum", mint helyszín gyermekkoromtól fogva fontos szerepet töltött be az életemben, és szeretném, ha ez a különleges hely másoknak is hasonló élményt jelentene.
   
STEIERHOFFER ESZTER STEIERHOFFER ESZTER vagyok, 1981-ben születtem Budapesten. Az ELTE BTK művészettörténet szakán végeztem tanulmányaimat, ahol a tanárszakot is befejeztem. Több alkalommal tanultam Olaszországban ösztöndíjasként. Fő érdeklődési területem a kortárs képzőművészet és építészet. A VIVO Alapítvány munkájában 2005 óta veszek részt, magyar és olasz nyelven tartok különböző múzeumi foglalkozásokat.
   
STEPANOVIC TIJANA STEPANOVIĆ TIJANA (1980)
kurátor, műkritikus, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum intézményi keretein belül működő ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda (2006 - ) vezetője.

Tanulmányait az ELTE pszichológia, esztétika, valamint magyar nyelv és irodalom szakán végezte. A múzeumpedagógiával foglalkozó VIVO / Vízválasztó Vizuális Oktatási Alapítvány alapító- és kuratóriumi tagja (2001 - ), az FKSE / Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetőségi tagja (2007-2008), az AICA / Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége tagja.

2007-ben elnyerte a Roma Pavilion International Award for Young Curators and Art Critics első díját, valamint a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíjat (2007-2008).

Számos projekt, kiállítás és nyilvános esemény szervezője és kurátora. Legutóbbi projektjei:
keleten a helyzet (kiállítás a Ludwig Múzeumban, 2010); Transitland. Videóművészet Közép és Kelet Európából 1989-2009; ANIMATED. Innovation through Culture (2009-2011); Contact with Yourself (Stúdió Galéria, 2009).
 
   
SZTIPANOV ALEXANDRA TIJANA SZTIPANOV ALEXANDRA TIJANA vagyok, 2005-ben kezdtem meg tanulmányaimat az ELTE-BTK művészettörténet-szerb szakán; emellett a tanárképzésben is részt veszek. Középiskolás tanulmányaimat a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában fejeztem be, ahol nagyon megszerettem a művészetet. Fontosnak tartom, hogy a művészetet közelebb hozzuk általában az emberekhez, de különösképpen a gyerekek világához, múzeumpedagógusként ez a legfőbb célom.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagok